TI-Speciale 2008-2009


Forside
Struktur for rapport
Introduktion
Rapport
Speciale Definition.
Dokumenter Etc.
Arkiv

 

Projektintroduktion

Som den sidste del af min uddannelse som Civilingeniør i Teknisk-IT er jeg gang med projektet "Specialeskrivning" (se tidsplanen). Sitet her er til hjælp for min vejleder Henrik Bærbak Christensen, AU, og andre, som jeg er er i kontakt med i forbindelse med specialet.

Specialet handler om distribution af data og kontrol i systemer med en række små selvstændige måleapparater, de såkaldte økosystemer og har sit udspring i IHA videncenteret "Sundhedsteknologi i Hjemmet", der er et Dellabs projekt under Pervasive HealthCare laboratoriet.

 

til store offentlige systemer. I første omgang med udgangspunkt i sundhedsteknologier, som kan bruges hjemme hos en selv, og samtidig kan indgå i en offentlig sammenhæng hos kommuner, læger, hospitaler etc.

For at løse denne "konflikt" benyttes bla. standard infrastrukturer og arkitekturer som løser en række tekniske problemer omkring distribution og som tilbyder en række services som kan udfører forskellige generiske opgave inden for it-systemer (Publisher Subscribe, Push Pull, White/yellow page, databaser  etc) samt mere kontekst specifikke standard opgaver (Associering af person og sundhedsudstyr, visning af data og målinger, betjening af udstyr etc.

"Projektet tager sit afsat i Ingeniørhøjskolen i Århus' "Sundhedsteknologier i Hjemmet" projekt og går ud på at evaluere kvaliteterne i dette projekts eksisterende "HealthCare framework". Evalueringen foregår bla. ud fra brug af frameworket til at implemetere en EKG data(/generel data) dataviser i et elektronisk patient journal system, men også ud fra studier af afsluttede eller igangværende projekter under SIH projektet."

Her pr. 21. januar 2009 er Specialet ved at tage en drejning fra  ovenstående problemstilling. De to teknologier teknologier Universal Plug and Play (UPnP) og ISO/IEEE 11073, sidst nævnte i den sammenhæng som Continua Alliances bruger 11073 standarden over BlueTooth og USB, holdes op mod hinanden 

Nyheder

  • Start på Speciale-definition - 25. august
  • Dette Web-Site oprettet  - 25. august

Milepæle

  • 1. september 2008 - Version 1 Speciale-definition
  • 04. juni 2009 - TI-Speciale færdigt
  • mere ...
 

Forside | Struktur for rapport | Introduktion | Rapport | Speciale Definition. | Dokumenter Etc. | Arkiv

 Copyright eller andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder indsættes her.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette websted, skal du kontakte Jesper Tørresø.
Sidst opdateret: 06. maj 2009.